Informacje dla Kandydata na studenta WBIA

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2017/2018 19.12.2017 10:01

specjalności: budownictwo energooszczędne (BE), budownictwo hydrotechniczne (BH)
  • rejestracja internetowa - 15.01.–13.02.2018 r.
  • składanie kompletu dokumentów przez kandydatów - 16.02.–22.02.2018 r.
  • ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia - 23.02.2018 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji - 09.03.2018 r.


SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej - WBiA, zgodnie z terminami rekrutacji. Dokładna informacja o miejscu dostarczenia dokumentów będzie podana 15.01.2018r. na stronie wydziału.
  2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.