Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

Informacje bieżące WBIA