Informacje bieżące WBIA

„Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu. 30.06.2017 14:46

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II edycji  Konkursu pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu.

Konkurs pn.: ”Forum Młodych Innowatorów”, organizowany jest z inicjatywy Grupa Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem”, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.

Celem Konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

 

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria wiekowa:  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

II kategoria wiekowa:  studenci i doktoranci do 30 roku życia.

Planowany termin składania prac konkursowych: od 18.09.2017 r. do 23.10.2017 r.

Do Finału Konkursu zostanie zakwalifikowanych min. 6 najlepszych pomysłów konkursowych, po 3 w każdej kategorii wiekowej.

Finału Konkursu odbędzie się  w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 14.11.2017 r. dla I kategorii wiekowej oraz  w dniu 15.11.2017 r. dla II kategorii wiekowej.

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.