Informacje bieżące WBIA

I Międzywydziałowe Mistrzostwa ZUT w Trio Basket (mixty) 10.05.2017 08:35

15.05.2017 r. godz. 17:00

Turniej dla studentów i pracowników. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza na międzywydziałowe mistrzostwa w piłce koszykowej.  Wydział może reprezentować kilka drużyn, jednak ich skład musi być niezmienny w trakcie trwania turnieju. 

W skład zespołu wchodzi 5 osób (wliczając zawodników rezerwowych). Drużyna w czasie poszczególnych rozgrywek liczy po 3 zawodników,  w tym min. 1 kobieta. 

Zgłoszenie zespołów, zebranie kapitanów i losowanie w dniu zawodów 15 maja 2017r. o godz. 16.30. 

System rozgrywania turnieju będzie podany przed rozpoczęciem, w zależności od ilości zgłoszonych ekip. Przepisy gry zgodnie z przepisami PZPK.