Informacje bieżące WBIA

III Krajowa Doktorancka Konferencja Naukowa IKAR 2017 06.04.2017 12:09

Zapraszam doktorantów WBiA na III Krajową Doktorancką Konferencję Naukową IKAR2017.
Konferencja odbędzie się 7 września 2017r. w Wałczu.
Terminy:
07.04.2017 - termin zgłaszania referatów,
08.05.2017- termin nadsyłania referatów.

Szczegóły na stronach:
www.pzitb.put.poznan.pl/wp-content/uploads/Komunikat_Wa%C5%82cz_2017.pdf
cutob-poznan.pl/Kursy__sympozja.html
www.pzitb.put.poznan.pl

Organizatorem IKAR 2017 jest Komitet Remontów ZO PZITB w Poznaniu.

Więcej informacji na temat Konferencji oraz przyjmowanie zgłoszeń u mgr. inż. Magdaleny Olszewskiej p. 57; e-mail: magdalena.olszewska@zut.edu.pl