Informacje bieżące WBIA

Konkurs pt. „Metamorfoza podwórek" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza. 07.04.2017 07:48

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu organizuje II edycję ogólnopolskiego konkursu pt. „Metamorfoza podwórek", którego Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Grudziądza.

Celem konkursu jest promocja projektów architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie gospodarowania przestrzenią publiczną. Przedmiotem konkursu są projekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej z zasobów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Grudziądz. Konkurs skierowany jest do uczniów, studentów oraz absolwentów kierunków związanych z architekturą, architekturą krajobrazu, urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym. Uczestnicy wybierają do zaprojektowania jeden teren z zaproponowanego zakresu. Do wyboru jest obszar przy ul. Chopina 25, Piłsudskiego 44-50, Nadgórnej 60, Spichrzowej 21-23 oraz przy Drodze Pomorskiej 12/14/16 w Grudziądzu. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione trzy najlepsze projekty, z których zwycięski zostanie zrealizowany. Na wszystkich zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł. Termin składania prac mija 19 maja 2017 roku, natomiast finał konkursu połączony z ceremonią wręczenia nagród laureatom odbędzie się 2 czerwca br. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej WWW.MPGN.PL.