Informacje bieżące WBIA

Lista rankingowa kandydatów przyjętych na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/18 08.09.2017 14:18

w dyscyplinie: architektura i urbanistyka

Poniżej znajduje się lista kandydatów przyjętych na studia S3 w dyscyplinie:  architektura i urbanistyka

POBIERZ