Informacje bieżące WBIA

"Metoda ustaleń parametrów nowej zabudowy. Definiowanie zależności cechy w badanym obszarze". 10.05.2017 12:56

SEMINARIUM NAUKOWE

We wtorek 16 maja o godz. 16:15, w sali nr 124 w budynku Architektury przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie odbędzie się otwarte Seminarium Naukowe, związane z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego, na którym Pani arch. Anita Wszołkowska-Szewczyk przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej, zatytułowanej: 

 "Metoda ustaleń parametrów nowej zabudowy. Definiowanie zależności cechy w badanym obszarze". 

Opiekunem pracy doktorskiej jest Pan prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki.

 

Zapraszamy!