Informacje bieżące WBIA

Planujesz założenie działalności gospodarczej? Skorzystaj ze wsparcia RCIiTT ZUT! 03.04.2017 14:56

 

 

Od dnia 1 lutego 2017 roku Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT prowadzi ciągły nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT.

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.
Aby wziąć udział w naborze wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej RCIiTT ZUT pod adresem:

SZCZEGÓŁY

 

UWAGA! Po założeniu działalności gospodarczej RCIiTT ZUT oferuje wsparcie w postaci usług inkubacji, które polegają m.in. na nieodpłatnym udostępnieniu zamkniętej powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem oraz możliwości korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.