Informacje bieżące WBIA

Praktyki studenckie i absolwenckie dla Budownictwa i Inżynierii Środowiska 17.03.2017 13:25

Na podstawie umowy o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych między WBiA a Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie - Zachodniopomorskim Klastrem Budowlanym ogłaszamy nabór na praktyki.

Wnioski należy składać w dziekanacie (pokój 105, 106). Do wniosku należy załączyć: CV, list motywacyjny, informacje dodatkowe (znajomość języków obcych, prawo jazdy, inne umiejętności).

W dziekanacie jest dostępny przewodnik "Program praktyk studenckich" przygotowany przez Zachodniopomorski Klaster Budowlany. Udzielam dodatkowych informacji w dziekanacie lub w pokoju nr 170.

 

Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej

dr inż. Andrzej Pozlewicz