Informacje bieżące WBIA

SEMINARIUM NAUKOWE 16.05.2017 06:03

We wtorek 16 maja o godz. 16:15, w sali nr 124 w budynku Architektury przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie  odbędzie się otwarte Seminarium Naukowe, związane z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego, na którym Pani arch. Wszołkowska-Szewczyk przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej, zatytułowanej: 

"Metoda ustaleń parametrów nowej zabudowy. Definiowanie zależności cechy w badanym obszarze". 

Opiekunem pracy doktorskiej jest Pan prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki.

 

Zapraszamy!