Informacje bieżące WBIA

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin 07.02.2017 11:08

Kolejna edycja programu stypendialnego dla studentów i doktorantów.

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 10 marca 2017 roku do godz. 15.00.

O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 roku i reprezentujący dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny, kierunki i specjalności naukowe wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Sukces rodzi się z pasji. Do zdobycia nawet 36 000 zł rocznie. Studencie, Doktorancie skorzystaj z szansy pozyskania stypendium.