Informacje bieżące WBIA

Turniej dla studentów i pracowników - 24.04.2017r. godz. 17:00 29.03.2017 11:48

Międzywydziałowe Mistrzostwa w piłce siatkowej mieszanej (mixty)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza studentów i pracowników poszczególnych wydziałów do udziału w II Międzywydziałowych Mistrzostwach w piłce siatkowej mieszanej (mixty) o puchar prezesa KU AZS ZUT.  Skład drużyn: 3 kobiety i 3 mężczyzn z danego wydział oraz zawodnicy rezerwowi. Wydział może reprezentować kilka drużyn, jednak zawodnicy mogą grać tylko w jednej drużynie (bez możliwości przechodzenia). Regulamin zawodów.