Informacje bieżące WBIA

Uwaga studenci I semestru Architektury i Urbanistyki S2 i N2!! 18.01.2017 13:31

Przedmiot „Podstawy BHP” dla studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, kierunku Architektura i Urbanistyka odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

1.20.01.2017 o godzinie 14:30

2.28.01.2017 o godzinie 10:30