Informacje bieżące WBIA

Uwaga Studenci Studiów S2 semestr 1 oraz N1 semestr 7 02.02.2017 09:39

Wybór promotora oraz tematy pracy dyplomowej
Szanowni Studenci studiów S2 semestr I i studiów N1 semestr VII,

zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 06.08.2015, rok przed ukończeniem studiów, student drugiego poziomu kształcenia w trybie stacjonarnym (S2) oraz pierwszego poziomu kształcenia w trybie niestacjonarnym (N1) powinien zgłosić się do wybranego przyszłego opiekuna (promotora) magisterskiej lub inżynierskiej pracy dyplomowej, celem ustalenia jej tematu.

Proponowane tematy prac dyplomowych z danej jednostki dyplomowania (katedry/zakładu) są przekazywane do prodziekana oraz Komisji Programowej danego kierunku, a ta dokonuje ich weryfikacji. Ostatecznie, zatwierdzone tematy prac dyplomowych – magisterskich (S2) i inżynierskich (N1), zestawione na listach zbiorczych, publikowane są na stronie internetowej naszego Wydziału.

Uwzględniając powyższe zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do połowy lutego 2017 r. do wybranych przyszłych opiekunów, celem ustalenia tematu pracy dyplomowej. Po ogłoszeniu w Internecie listy zbiorczej z tematami prac dyplomowych, zostanie ona zamknięta przez Rektora.

Przy tej okazji zachęcam do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na stronie wydziału, na stronie "Dla Studenta – Dyplomy – Informacje dla dyplomantów".

Tematy prac dyplomowych można znaleźć na stronie "Dla studenta - dyplomy - tematy prac dyplomowych". 

Dr inż. Teresa Rucińska, prodziekan ds. nauczania