Informacje bieżące WBIA

Zajęcia z Podstaw Informacji Naukowej dla ROKU 3 BUDOWNICTWA S1 14.03.2017 12:07

Zajęcia z Podstaw Informacji Naukowej dla  ROKU 3 będą odbywać się w budynku Biblioteki Głównej w dniach:

  1. 03.04.2017 (poniedziałek) - godz. 8:15-9:45 - S1 Budownictwo, Rok 3, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI); 
  2. 04.04.2017 (wtorek) - godz. 15:15-16:45 - S1 Budownictwo, Rok 3, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB); 
  3. 06.04.2017 (czwartek)- godz. 14:15-15:45 - S1 Budownictwo, Rok 3, specjalności: Drogi, Ulice i Lotniska (DUL) oraz Budownictwo Wodne (BW); 
  4. 06.04.2017 (czwartek)- godz. 16:15-17:45 - S1 Budownictwo - Inżynier Europejski oraz S1 Inżynieria Środowiska (obie specjalności), Rok 3 . 

ZAJĘCIA SĄ OBOWIĄZKOWE.