Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na uroczystość nadania godności doktora honoris causa profesorowi Joostowi Walravenowi 16.05.2017 08:42

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z uroczystością nadania profesorowi Joostowi Walravenowi tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, J.M. Rektor wyznaczył godziny wolne od zajęć dydaktycznych (22 maja 2017 od 12.00 do 15.00) dla wszystkich studentów Wydziału Budownictwa i Architektury.

Zobowiązuje się wszystkich studentów i pracowników Wydziału BiA do udziału w uroczystości, która odbędzie się w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 13:00 w Auli im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Szczecin, ul. 26 Kwietnia 10.

Dziekan WBiA

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw.

 

Zaproszenie na uroczystość oraz program (PDF, 314 KB)

Komunikat Rektora o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych 

 

Profesor Joost Walraven (PDF, 2.1 MB)

Wybitny uczony, światowej klasy autorytet w zakresie konstrukcji betonowych i technologii betonu, prekursor wprowadzania nowych materiałów kompozytowych do światowego budownictwa,  koordynator ważnych międzynarodowych projektów badawczych, przewodniczący  i członek bardzo wielu  organizacji i komitetów międzynarodowych związanych z budownictwem betonowym, laureat prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Urodził się 6 lutego 1947 roku w Bredzie w Holandii. W 1972 roku uzyskał stopień MSc in Civil Engineering w Delft University of Technology, a w 1980 stopień naukowy doktora. W latach 1981-1985 pracował na stanowisku projektanta w Corsmit Consulting Engineers w Hadze. W 1985 roku został profesorem konstrukcji betonowych na Uniwersytecie Technicznym Darmstadt w Niemczech, a następnie od 1989 roku w Delft University of Technology. Opublikował ponad 450 prac naukowych w językach: holenderskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Wypromował 27 doktorów, w tym 22 w Holandii i 5 w Niemczech. W latach 2000-2002 sprawował prestiżową funkcję Prezydenta Międzynarodowej Federacji Konstrukcji Betonowych - FIB. Był liderem zespołu opracowującego  Eurokod 2: Konstrukcje betonowe (1998-2002), kierował Specjalną Grupą Działania SAG 5 - Nowy Model Code Konstrukcji Betonowych – przyjęty przez  FIB w 2011r. Przewodniczył Specjalnym Grupom zadaniowym FIB ds. betonów ultra wysokiej wytrzymałości zbrojonych  włóknami oraz  oceny istniejących konstrukcji. Uzyskał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Kassel w Niemczech (2009 r.) oraz Honorowego Profesora Uniwersytetu w Shenzhen w Chinach (2013 r.). W 2002 roku został wyróżniony przez Politechnikę Krakowską Medalem za Zasługi. W uznaniu osiągnięć i zasług związanych z  prezydencją FIB w 2002 roku został Honorowym Prezydentem FIB Otrzymał Concrete Award (1991 r.) – za wybitny wkład w rozwój budownictwa z prefabrykatów betonowych oraz Freyssinet Medal FIB – za wybitny wkład w rozwój betonu konstrukcyjnego (2014 r.) Profesor Joost Walraven.  od lat utrzymuje ścisłe kontakty z polskim środowiskiem naukowym,  uczestnicząc w wielu konferencjach organizowanych w Polsce oraz współpracując z polskimi uczelniami technicznymi – w tym z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Nie do przecenienia jest Jego aktywny udział i merytoryczny wkład w budowaniu prestiżu organizowanej przez Wydział Budownictwa i Architektury cyklicznej Konferencji „Awarie Budowlane”