Obrony rozpraw doktorskich

Obrony rozpraw doktorskich z dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka

 

Imię i nazwisko

Streszczenie rozprawy doktorskiej i autoreferat

Recenzje rozprawy doktorskiej


2016

mgr inż. arch.

Dorota Janisio-Pawłowska

- streszczenie rozprawy w języku polskim (PDF, 851 KB)

- streszczenie rozprawy w języku angielskim (PDF, 846 KB)

prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, PŚ (PDF, 2.9 MB)

dr hab. Andrzej Majdowski, prof. UMK (PDF, 1.8 MB)

mgr inż. arch.

Jakub Gołębiewski

- streszczenie rozprawy doktorskiej (PDF, 692 KB)

- dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW (PDF, 2.6 MB)

dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG (PDF, 2.8 MB)


2015

mgr inż. 
Jakub Bil

 

 - streszczenie rozprawy doktorskiej (PDF, 590 KB)

- prof. dr hab. inż. arch.
E. Niezabitowska z Politechniki Śląskiej
(DOKTOR, 3.2 MB)

- dr hab. inż. arch. W. Wawrzyniak 
prof. P Wroc, prof. UAP
(DOKT, 1.9 MB)

2011

mgr inż. Agnieszka Rek-Lipczyńska

- rozprawa doktorska (PDF, 5.5 MB)

-  (PDF, 2.0 MB) prof. dr hab. inż. arch. A. Kudłaczek (PDF, 2.0 MB)

-  prof. dr hab. inż. arch. J. Radziewicz-Winnicki (PDF, 5.2 MB)

mgr inż. Paweł Rubinowicz

- streszczenie rozprawy doktorskiej  (PDF, 2.9 MB)

-   prof. dr hab. inż. arch. P. Gajewski (PDF, 2.6 MB)

-   prof. dr hab. inż. arch. A. Niezabitowski (PDF, 100 KB)