Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie z dyscypliny naukowej budownictwo

Imię i nazwisko

Jedn. org.

Data seminarium naukowego

Temat otwieranego przewodu doktorskiego

Opiekun naukowy

2016
dr inż. Kamila ZającKISzaproszenie na seminarium naukoweWpływ parametrów fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2 na właściwości mechaniczne modyfikowanych gipsówdr hab. inż. Magdalena Janus
2015
mgr. inż. Krzysztof ŻarkiewiczKGzaproszenie na seminarium naukowe Analiza formowania się oporu pobocznicy pala w gruntach sypkich, w oparciu o badania modeloweprof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

mgr inż.

Piotr Tkacz

KBO

zaproszenie na seminarium naukowe

przewód doktorski otwarty w dniu 21.01.2015 r.

Ocena wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowych z uwzględnieniem badań in situprof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz

2014

 

 

 

 

mgr inż. Magdalena Bochenek

ZDEOiZ

zaproszenie na seminarium naukowe 

 

przewód doktorski otwarty w dniu 03.12.2014 r.

Ocena zmienności parametrów higro-termicznych betonu komórkowego o zróżnicowanej gęstości

prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Garbalińska

mgr inż. Andrzej Łopatka

zaproszenie na seminarium naukowe

 

przewód doktorski otwarty w dniu 05.11.2014 r.

Analiza mechanizmów współpracy kolumny piaskowej w osłonie geosyntetycznej z gruntem

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

2013

 

 

 

 

mgr inż. Adam Zieliński

KKŻITB

zaproszenie na seminarium naukowe 


 przewód doktorski otwarty  w dniu 20.11.2013 r.

Skurcz autogeniczny betonów samozagęszczalnych

prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

mgr inż. Agnieszka

Pełka-Sawenko

ZTK

ZDMB

zaproszenie na seminarium naukowe 

 

przewód doktorski otwarty 

w dniu 20.11.2013 r.

Zmiana właściwości dynamicznych belek zespolonych przy zmianie pola sił wewnętrznych

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

(przewód doktorski otwarty w Instytucie Konstrukcji Budowlanych w Politechnice Poznańskiej)

 

promotor pomocniczy

dr inż. Tomasz Wróblewski - ZUT 

2012

 

 

 

 

mgr inż. Przemysław Gardas

KDMiMB

ZDiM

zaproszenie na seminarium naukowe

 


przewód doktorski otwarty w dniu 23.01.2013 r.

Wpływ lokalizacji przystanku autobusowego oraz warunków ruchu na długość wzmocnienia konstrukcji nawierzchniprof. nadzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

mgr inż. Grzegorz Szmechel

KG

zaproszenie na seminarium naukowe

 

przewód doktorski otwarty w dniu 23.01.2013 r.

 

przewód zakończony – obrona rozprawy doktorskiej 9 kwietnia 2014 r.

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

2011

 

 

 

 

mgr inż. Jarosław Błyszko

KKŻITB

zaproszenie na seminarium naukowe

 

przewód doktorski otwarty w dniu 14.12.2011 r.

Analiza właściwości reologicznych twardniejącego betonu modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym

Zmiana tematu przewodu doktorskiego
w dniu 30 września 2015 r.

Nowy temat:

Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

mgr inż. Piotr Brzozowski

 

zaproszenie na seminarium naukowe

 

przewód doktorski otwarty w dniu 14.12.2011 r.

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na właściwości betonów podwodnych w okresie dojrzewania

prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk

mgr inż. Piotr Szewczyk

 

zaproszenie na seminarium naukowe

 

przewód doktorski otwarty w dniu 19.10.2011 r.

Wzmacnianie pod obciążeniem belek zespolonych stalowo-betonowych w eksperymencie numerycznym i fizycznym

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

(przewód doktorski otwarty w Instytucie Konstrukcji Budowlanych w Politechnice Poznańskiej)