Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie z dyscypliny naukowej inżynieria środowiska

 

2017
L.P.Imię i Nazwisko Jednostka organ.Data otwarcia przewodu Temat rozprawy doktorskiejPromotor
1.Jerzy NejranowskiKOWiC25.10.2017"Określenie poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych"prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
2.Robert MańkoKBW25.10.2017"Wpływ udrożnienia kanałów Międzyodrza i remontu zabudowy hydrotechnicznej na przepływy w sieci rzecznej dolnej Odry"dr hab. n.t.
Ryszard Ewertowski
3.Justyna KiperKIS25.10.2017"Metody zagospodarowania osadów ściekowych z ubocznymi produktami spalania węgla oraz biomasy"dr hab. inż.
Anna Głowacka, prof. ZUT