Wydziałowe Komisje ds. Przewodów Doktorskich

Na podstawie Uchwały nr 28/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie powołała stałe wydziałowe komisje ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz w dyscyplinie budownictwo

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Członkowie:

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marek Czyński

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska

prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn

 

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie w dyscyplinie budownictwo

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal

prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Garbalińska,

prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk

prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz

prof. nadzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Wira

 

Powrót