Wydziałowe Komisje ds. Przewodów Doktorskich

Na podstawie Uchwały nr 34/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie powołała stałe wydziałowe komisje ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz w dyscyplinie budownictwo na kadencję 2016/2020 w następujących składach:

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka 

Przewodniczący:  

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Członkowie:  

prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun

dr hab. Renata Jackowiak

                                                  

 

Wydziałowa Komisja d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie budownictwo:      

 

Przewodniczący:  

prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

Członkowie:  

prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal

prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. nadzw.

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw.

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski

dr hab. inż. Anna Iżewska


Uchwała nr 34

 

Powrót