Kontakt z dziekanatem

Imię i nazwiskoStanowiskoadres e-mailTelefon
mgr Agnieszka Hreczuchkierownik dziekanatuagnieszka.hreczuch@zut.edu.pl91 449-42-21
Krystyna SzymańskaStudia stacjonarne BUDOWNICTWOkrystyna.szymanska@zut.edu.pl91 449-47-16
mgr Małgorzata GruszeckaStudia stacjonarne BUDOWNICTWOmalgorzata.gruszecka@zut.edu.pl91 449-47-16
mgr inż. Edyta KorneckaStudia stacjonarne BUDOWNICTWOedyta.kornecka@zut.edu.pl91 449-47-16
mgr Ludmiła Sikorska

Studia stacjonarne - Kierunki:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

BUDOWNICTWO

ludmila.sikorska@zut.edu.pl91 449-42-18
mgr inż. Grażyna DukiewiczECEM – Inżynier Europejski, studia doktoranckiegrazyna.dukiewicz@zut.edu.pl91 449-48-17
Edyta Maczan

Studia niestacjonarne – Kierunki:

BUDOWNICTWO

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

edyta.maczan@zut.edu.pl91 449-49-95
mgr inż. Magdalena Andrzejak
(kierownik sekcji dla kierunków
AiU, PAWiO oraz Wzornictwo)

KIERUNKI:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA S1 oraz N2

PAWiO S1

mandrzejak@zut.edu.pl

91 449-59-92

mgr Marzena Malucha

KIERUNKI:

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA S2

WZORNICTWO S1 oraz S2

marzena.malucha@zut.edu.pl

91 449-59-92

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW PRZEZ PRODZIEKANÓW:

Kierunek Budownictwo i Inżynieria środowiska STUDIA STACJONARNE - Prodziekan ds. nauczania na studiach stacjonarnych kierunek budownictwo (S1, S2) i inżynieria środowiska (S1, S2) - dr inż. Teresa Rucińska wtorki w godzinach 13:00 - 14:00 i czwartki w godzinach 14:00 - 15:00 (al. Piastów 50, p.210)

Kierunek Budownictwo i Inżynieria środowiska STUDIA NIESTACJONARNE i IE - Prodziekan ds. nauczania na studiach niestacjonarnych kierunek budownictwo (N1, N2) i inżynieria środowiska (N2) oraz na studiach stacjonarnych S1 specjalności OIZwB-IE - dr inż. Andrzej Pozlewicz, tel. 91 449-49-95(al. Piastów 50, p. 205/206)

Kierunek Architektura i Urbanistyka oraz Wzornictwo STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE - Prodziekan ds. nauczania na kierunkach architektura i urbanistyka (S1, S2 i N2), PAWiO (S1) oraz wzornictwo (S1 i S2) - dr hab. inż. arch. Piotr Arlet,  tel. 91 449-55-24, (ul. Żołnierska 50, p. 113)