Jubileusz 25 – lecia ECEM

Jubileusz 25 – lecia ECEM

 

Wydział Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Serdecznie zapraszamy Absolwentów ECEM do uczestnictwa w Jubileuszu 25-lecia kierunku!

Komitet Organizacyjny

 

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU:

piątek 27.04.2018

09.00-11.00     Rejestracja uczestników - hall WBiA
10.00-11.00     Spotkania poszczególnych roczników absolwentów  udostępnione sale WBiA
11.00-13.00     Oficjalne otwarcie obchodów, podsumowania, przemówienia gości   

13.00-13.30     Lunch

13.30-15.30     Część 2. Obchodów Jubileuszu - Wystapienie Gości z zagranicy (szkoły partnerkie ECEM + panel dyskusyjny)

15.30-18.00     Czas wolny
19.00-02.00     Biesiada po latach - kolacja przy muzyce - hotel Vulcan 

W celu rejestracji uczestnictwa w Jubileuszu wypełniony formularz rejestracyjny przesłać na adres: magdalena.olszewska@zut.edu.pl

Formularz rejestracji

 

 

Wpłata od uczestnika w wysokości 150 zł 

na konto Polskiego Związku Inzynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/SZCZECIN 42 1050 1559 1000 0023 1045 5106

w tytule przelewu: ECEM imię i nazwisko

 

Dodatkowa opłata za osobę towarzyszącą za udział w biesiadzie 100 zł, w takim przypadku wpłata łączna na wskazane powyżej konto. 

 

 

 

 

Drodzy Absolwenci!

Na pamiątkę Jubileuszu ma być wydana nieduża książka!

Kto jest chętny, żeby napisać o swoich osiągnięciach i powspominać przy tym czasy studiowania na OiZ? Jeśli ktoś ma pomysł na takie wspomnienia - zapraszamy do kontaktu z Krystyną Araszkiewicz: Krystyna.Araszkiewicz@zut.edu.pl 

Poszukujemy zdjęć do książki i do prezentacji na spotkanie - przeglądajcie swoje archiwa i przesyłajcie na adres Magdalena.Bochenek@zut.edu.pl - z opisem zdjęcia oraz podaniem swojego rocznika!

 

 

 

 

TERMINY ORGANIZACYJNE:

Początek lutego 2018 – informacje na temat opłaty za udział w Jubileuszu oraz dodatkowe informacje

10-04-2018 – zamkniecie procesu rejestracji uczestników

27/04/2018 – obchody Jubileuszu 25 – lecia ECEM

 

 

Komitet Organizacyjny:

Wiesław Paczkowski

Andrzej Pozlewicz

Krystyna Araszkiewicz

Magdalena Olszewska

Joanna Niemcewicz

Bartłomiej Szejba

Grażyna Dukiewicz

Aleksandra Gumiennik

 

SPONSORZY: