Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Budownictwa i Architektury - Kadencja 2016/2020

(na dzień 28 września 2016 r.)


  WŁADZE  WYDZIAŁU:

 1. dziekan - dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ndzw.
 2. prodziekan – prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal 
 3. prodziekan - dr hab inż. arch. Piotr Arlet 
 4. prodziekan - dr inż. Teresa Rucińska
 5. prodziekan - dr inż. Andrzej Pozlewicz
  1.  

   

  PROFESOROWIE  TYTULARNI:

 6. prof. zw. dr hab. inż.  Włodzimierz Kiernożycki
 7. prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
 8. prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
 9. prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
 10. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 11. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
 12. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
 13. prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
  1.  

   

  SAMODZIELNI  PRACOWNICY  NAUKI:

 14. dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ndzw.
 15. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ndzw.
 16. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ndzw.
 17. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ndzw.
 18. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ndzw.
 19. dr hab.inż.arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, prof. ndzw.
 20. dr hab. inż. Jerzy Wira, prof. ndzw.       
 21. dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ndzw.
 22. dr hab.inż.arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ndzw.
 23. dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
 24. dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
 25. dr hab. inż. Anna M. Iżewska
 26. dr hab. inż. Magdalena Janus
 27. dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
 28. dr hab. Marek Tarnawski
 29.  dr hab. Ryszard Ewertowski
 30. dr hab. Renata Jackowiak
 31. dr hab. Zbigniew Blekiewicz
 32. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun
 33. dr inż. Tomasz Wróblewski
 34. dr inż. Adrian Silicki
 35. dr inż. Stefan Nowaczyk
 36. dr inż. Roman Bednarek 
 37. dr inż. Jolanta Borucka-Lipska
 38. dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
 39.  

  PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:
 40. mgr Krystyna Gągało
 41. mgr Agnieszka Hreczuch
 42.  

  PRZEDSTAWICIELE  DOKTORANTÓW:
 43. mgr inż. arch. Eliza Goczyńska
 44. mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska
 45. mgr inż. Szymon Skibicki
 46. mgr inż. Norbert Olczyk

 47. PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW: 

 48. inż. Eryk Szawaryński
 49. Alicja Hawryszków
 50. Martyna Cieślik
 51. Szymon Kaziszyn
 52. Anna Kostrzewa
 53. Jakub Golon