Uchwały RW 2017/18

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2017/18

Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Stefana Nowaczyka na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały


Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Aniszewskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały


Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu dr inż. Tomasza Czajkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały


Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Popiela na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały


Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Tomasza Kozłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały


Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Cypriana Seula na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii Katedry Geotechniki - treść uchwały


Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Artura Świtalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały


Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agnieszki Błędowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały


Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Olgi Gazińskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały


Uchwała nr 11/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołanie wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich - treść uchwały


Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały


Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Ekonomiki, Organizacji i Zrządzania w Budownictwie - treść uchwały


Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały


Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały


Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo dr inż. Danucie Barnat-Hunek - treść uchwały


Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały


Uchwała nr 18/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzemu Nejranowskiemu - treść uchwały


Uchwała nr 19/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały


Uchwała nr 20/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Robertowi Mańko - treść uchwały


Uchwała nr 21/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Mańko - treść uchwały


Uchwała nr 22/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Justynie Kiper - treść uchwały


Uchwała nr 23/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Kiper - treść uchwały


Uchwała nr 24/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: formy realizacji i wymiaru praktyk zawodowych na I, II i III roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018, w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 25/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 26/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Cyberurbanistyki Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 27/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Laboratorium Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały


Uchwała nr 28/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 29/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: dodatkowej rekrutacji na pierwszy rok studiów S2, kierunek budownictwo, specjalności: budownictwo hydrotechniczne, budownictwo energooszczędne na semestr letni, rok akademicki 2017/2018 - treść uchwały


Uchwała nr 30/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium dyplomowego przez dr inż. Teresą Paczkowską - treść uchwały


Uchwała nr 31/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: harmonogramu przygotowania pracy doktorskiej na studiach doktoranckich w dyscyplinach Budownictwo oraz Architektura i urbanistyka - treść uchwały


Uchwała nr 32/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich przez mgr inż. Grzegorza Ferbera oraz mgr inż. arch. Macieja Furmańczyka - treść uchwały


Uchwała nr 33/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych magisterskich przez dr inż. arch. Agnieszkę Rek - Lipczyńską oraz dr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały


Uchwała nr 34/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia opiekunów naukowych dla nowo przyjętych doktorantów na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 - treść uchwały


Uchwała nr 35/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Katarzynie Cykalewicz - Tymbarskiej - treść uchwały


Uchwała nr 36/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Katarzyny Cykalewicz - Tymbarskiej - treść uchwały


Uchwała nr 37/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Aleksandrze Halarewicz - treść uchwały


Uchwała nr 38/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Aleksandry Halarewicz - treść uchwały


Uchwała nr 39/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Markowi Antoszczyszynowi - treść uchwały


Uchwała nr 40/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Marka Antoszczyszyna - treść uchwały


Uchwała nr 41/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agnieszce Lamprecht - treść uchwały


Uchwała nr 42/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht - treść uchwały


Uchwała nr 43/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht - treść uchwały


Uchwała nr 44/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Karolowi Kowalskiemu - treść uchwały


Uchwała nr 45/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Karola Kowalskiego - treść uchwały


Uchwała nr 46/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Haliny Garbalińskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały


Uchwała nr 47/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego z tytułem magistra - treść uchwały


Uchwała nr 48/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania rady nostryfikującej - treść uchwały


Uchwała nr 49/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: uzupełnienia składu wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały


Uchwała nr 50/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji programowej kierunku budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 51/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały


Uchwała nr 52/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: przeniesienie dr hab. inż. Jerzego Wiry, prof. nadzw. z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały


Uchwała nr 53/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Anny Głowackiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały


Uchwała nr 54/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały


Uchwała nr 55/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania magistrowi inżynierowi architektowi Piotrowi Brzezińskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały


Uchwała nr 56/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały


Uchwała nr 57/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Teresy Rucińskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały


Uchwała nr 58/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Jacka Kurnatowskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geodezji i Pomiarów Hydrograficznych Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały


Uchwała nr 59/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii Betonu Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały


Uchwała nr 60/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały


Uchwała nr 61/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Technologii Betonu Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały


Uchwała nr 62/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 - treść uchwały


Uchwała nr 63/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały


Uchwała nr 64/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji d/s przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzego Nejranowskiego w dyscyplinie inżynieria środowiska - treść uchwały


Uchwała nr 65/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Norbertowi Olczykowi - treść uchwały


Uchwała nr 66/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Norberta Olczyka - treść uchwały


Uchwała nr 67/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Norberta Olczyka - treść uchwały


Uchwała nr 68/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotrowi Cichockiemu - treść uchwały


Uchwała nr 69/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Cichockiego - treść uchwały


Uchwała nr 70/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Jakubowi Fidorowi - treść uchwały


Uchwała nr 71/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Fidora - treść uchwały


Uchwała nr 72/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Fidora - treść uchwały


Uchwała nr 73/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agnieszce Ratajewskiej - treść uchwały


Uchwała nr 74/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Ratajewskiej - treść uchwały


Uchwała nr 75/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Ratajewskiej - treść uchwały


Uchwała nr 76/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Adrianie Szubryt-Obryckiej - treść uchwały


Uchwała nr 77/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Adriany Szubryt-Obryckiej - treść uchwały


Uchwała nr 78/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Adriany Szubryt-Obryckiej - treść uchwały


Uchwała nr 79/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Elizie Goczyńskiej - treść uchwały


Uchwała nr 80/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Elizy Goczyńskiej - treść uchwały


Uchwała nr 81/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Natalii Paszkowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 82/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Natalii Paszkowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 83/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Michałowi Golańskiemu - treść uchwały


Uchwała nr 84/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Golańskiego - treść uchwały