Uchwały RW 2017/18

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2017/18

Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Stefana Nowaczyka na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały


Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Aniszewskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały


Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu dr inż. Tomasza Czajkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały


Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Popiela na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały


Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Tomasza Kozłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały


Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Cypriana Seula na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii Katedry Geotechniki - treść uchwały


Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Artura Świtalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały


Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agnieszki Błędowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały


Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Olgi Gazińskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały


Uchwała nr 11/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołanie wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich - treść uchwały


Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały


Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Ekonomiki, Organizacji i Zrządzania w Budownictwie - treść uchwały


Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały


Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały