Uchwały RW 2012/13

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z roku akademickiego 2012/2013

 1. Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie BUDOWNICTWO - treść uchwały (PDF, 149 KB)
 2. Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Kopciewicz - treść uchwały (PDF, 148 KB)
 3. Uchwała nr 3 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały (PDF, 151 KB)
 4. Uchwała nr 4 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: reorganizacji w strukturze Katedry Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych - treść uchwały (PDF, 148 KB)
 5. Uchwała nr 5 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Inżynierii Sanitarnej i Systemów Ochrony Środowiska w Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów - treść uchwały (PDF, 148 KB)
 6. Uchwała nr 6 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji programowych - treść uchwały (PDF, 209 KB)
 7. Uchwała nr 7 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (PDF, 163 KB)
 8. Uchwała nr 8 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: finansowania czasopisma naukowego „Przestrzeń i Forma” - treść uchwały (PDF, 200 KB)
 9. Uchwała nr 9 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zasad dyplomowania na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska - treść uchwały (PDF, 278 KB)
 10. Uchwała nr 10 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: regulaminu dotyczącego formy oraz zakresu pracy dyplomowej na kierunku architektura i urbanistyka - treść uchwały (PDF, 226 KB) , załącznik nr 1 (_29_MAJA_2013, 104 KB)
 11. Uchwała nr 11 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: korekty w planach studiów na kierunku budownictwo - treść uchwały (PDF, 149 KB)
 12. Uchwała nr 12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: korekty w planach studiów na kierunku inżynieria środowiska - treść uchwały (PDF, 200 KB)
 13. Uchwała nr 13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad dyplomowania na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska - treść uchwały (PDF, 326 KB)
 14. Uchwała nr 14 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomu Sławomira Ludniewskiego - treść uchwały (PDF, 201 KB)
 15. Uchwała nr 15 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomu Przemysława Cagana - treść uchwały (PDF, 201 KB)
 16. Uchwała nr 16 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2013/2014 - treść uchwały (PDF, 156 KB)
 17. Uchwała nr 17 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planach studiów dla kierunku architektura i urbanistyka S1 i S2 na rok akademicki 2012/2013 - treść uchwały (PDF, 153 KB)
 18. Uchwała nr 18 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planach studiów dla kierunku wzornictwo na rok akademicki 2012/2013 - treść uchwały (PDF, 252 KB)
 19. Uchwała nr 19 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: zakresu materiału do testu kwalifikacyjnego na II stopień kierunku studiów inżynieria środowiska - treść uchwały (PDF, 287 KB)
 20. Uchwała nr 20 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia minimalnej liczby studentów pozwalającej na uruchomienie specjalności - treść uchwały (PDF, 201 KB)
 21. Uchwała nr 21 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie:  powołania Rady Programowo-Gospodarczej Wydziału Budownictwa i Architektury i zatwierdzenia jej statutu. - treść uchwały (PDF, 164 KB) , załącznik nr 1 (_29_MAJA_2013, 104 KB)
 22. Uchwała nr 22 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury na lata 2013-2020 - treść uchwały (PDF, 149 KB)
 23. Uchwała nr 23 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego otrzymanej w roku 2013 - treść uchwały (PDF, 232 KB)
 24. Uchwała nr 24 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie IX edycji Studiów Podyplomowych Architektury i Projektowania Wnętrz w roku akademickim 2013-2014 - treść uchwały (PDF, 205 KB)
 25. Uchwała nr 25 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie:  trybu formułowania, przydzielanie i zatwierdzania tematów dyplomowych, formy licencjackiej pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych I. stopnia na kierunku WZORNICTWO - treść uchwały (PDF, 161 KB)
 26. Uchwała nr 26 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia planów studiów planów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku architektura i urbanistyka - treść uchwały (PDF, 159 KB)
 27. Uchwała nr 27 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany w planach studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku architektura i urbanistyka na rok akademicki 2013/2014 - treść uchwały (PDF, 204 KB)
 28. Uchwała nr 28 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie:  powołania stałych komisji wydziałowych ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (PDF, 227 KB)
 29. Uchwała nr 29 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie:  zmiany w planach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku wzornictwo na rok akademicki 2012/2013 - treść uchwały (PDF, 150 KB)
 30. Uchwała nr 30 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: procedur przeprowadzania przewodów doktorskich na WBiA - treść uchwały (PDF, 200 KB) , załącznik (_19_CZERWCA_2013_R, 133 KB)
 31. Uchwała nr 31 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie: określenia wartości liczb Sn , Pn, BSn i BPn, wymaganych do rejestracji studenta na kolejny semestr w roku akademickim 2013/2014 - treść uchwały (PDF, 208 KB)
 32. Uchwała nr 32 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie: uzupełnienia składów wydziałowych komisji programowych - treść uchwały (PDF, 204 KB)
 33. Uchwała nr 33 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie: zasad przechowywania pisemnych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych i opracowań projektowych - treść uchwały (PDF, 201 KB)
 34. Uchwała nr 34 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie: przyjęcia skorygowanych zasad do dyplomowania na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska - treść uchwały (PDF, 267 KB) , załączniki do punktu 1 uchwały (DOC, 105 KB) ,  załączniki do punktu 2 uchwały (DOC, 93 KB)
 35. Uchwała nr 35 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany w planie studiów dla kierunku budownictwo S1 - treść uchwały (PDF, 216 KB)